MVO:
Wij maken werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons positief onderscheiden, dat is waar het om gaat.

DE MENS:
Wij hechten waarde aan een prettige samenwerking, investeren in personeel en stagiaires en de continuïteit die daarbij hoort. Hierbij is veiligheid voor een ieder van belang.  

ONZE PLANEET:
Efficiënter gebruik van materialen, het scheiden van afvalstromen, duurzame in- en verkoop. Dit zijn o.a. normen die ook binnen Van Kooten zwaar meewegen.

INVESTEREN:
Naast een positief financieel resultaat, gaat het hierbij ook om een maatschappelijk rendement. Wij investeren hierin ook in onze samenleving door o.a. sponsoring en bijdrage aan goede doelen.